La finalizarea structurii de rezistență responsabilul tehnic cu execuția, dirigintele de șantier și proiectantul vor întocmi referate de verificare.

Recepţia lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat se efectuează pentru întreaga construcţie şi pe părţi din construcţie (fundaţie, tronson etc.).

Această recepţie are la bază examinarea directă, efectuată pe parcursul executării lucrărilor, precum şi:

 • declaraţiile de conformitate/performanţă prevăzute de reglementările în vigoare pentru materialele utilizate;
  1. existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă privind cofrajele, armarea, asigurarea grosimii stratului de acoperire cu beton a armăturilor, aspectul elementelor după decofrare, calitatea betonului pus în lucrare, precum şi existenţa şi conţinutul proceselor verbale pentru fazele determinante şi pentru lucrările care devin ascunse;
  1. existenţa şi conţinutul documentelor privind betonul livrat;
  1. consemnările din condica de betoane;
  1. constatările consemnate în cursul executării lucrărilor în cadrul controlului interior şi/sau exterior;
  1. confirmarea, prin procese verbale, a executării corecte a măsurilor de remediere prevăzute în diferitele documente examinate;
  1. rapoartele privind calitatea betoanelor întărite;
  1. încadrarea în abaterile admisibile, pentru:
 • dimensiuni de ansamblu şi cote de nivel;
 • dimensiuni ale elementelor în raport cu prevederile proiectului;
 • poziţia golurilor prevăzute în proiect;
 • poziţia relativă pe întreaga înălţime a construcţiei, a elementelor verticale (stâlpi, pereţi structurali) consemnându-se eventuale dezaxări;
  1. comportarea la proba de umplere cu apă, în cazul recipienţilor;
  1. respectarea condiţiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate, compoziţia betonului, impermeabilitatea, gelivitatea etc.;
  1. orice altă verificare care se consideră necesară.