Diriginte de șantier- specialist în construcții atestat de către I.S.C., Inspectoratul de Stat în Construcții , pentru verificarea calității lucrărilor de construcții.

Dirigintele de șantier este angajatul beneficiarul investiției. Dirigintele de șantier nu este angajatul executantului unei construcții.

Dirigintele de șantier nu mai poate avea o altă calitate în cadrul unui proiect de investiții. Deci dirigintele de șantier nu poate fi proiectant, nu poate fi responsabil tehnic cu execuția, nu poate fi auditor energetic, nu poate fi expert tehnic sau verificator de proiecte.

Dirigintele de șantier este responsabil pentru supravegherea și controlul lucrărilor de construcție, asigurându-se că acestea sunt efectuate conform proiectului, normelor și standardelor în vigoare.

Acesta trebuie să verifice echipa de constructori și să asigure respectarea termenelor și a bugetului alocat proiectului.

De asemenea, dirigintele de șantier trebuie să se asigure că șantierul este un mediu de lucru sigur și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă.

Cine poate deveni diriginte de șantier

Pentru a putea deveni diriginte trebuie să fii absolvent al unei facultăți cu profil construcții. Inginerii constructori, inginerii de instalații pentru construcții și arhitecții pot deveni diriginți de șantier.

Atestarea diriginților de șantier se face de către I.S.C – inspectoratul de stat în construcții. Atestarea diriginților de șantier se face în baza Legii 10 privind calitatea în construcții și a reglementărilor tehnice conexe.

Dirigintele de șantier reprezintă o componentă importantă a sistemului calității alături de experții tehnici, verifictorii de proiecte și responsabilii tehnici cu execuția.

În fiecare an I.S.C. organizează sesiuni de examen pentru atestarea diriginților de șantier.

Atestarea diriginților de șantier se face pe domenii și pe subdomenii. Un diriginte poate fi atestat pe mai multe domenii.

Unde pot găsi un diriginte de șantier?

Cea mai bună formă de a găsi un diriginte de șantier este prin recomandări.

Află de la un prieten care a mai executat lucrări de construcții care este dirigintele de șantier pe care îl recomandă și lucrează cu el.

Mulți diriginți de șantier nu se implică în verificarea lucrărilor de construcții și practică formal această meserie. Acest lucru nu vă va ajuta, veți da bani, poate mai puțini, dar veț obține numai probleme.