ing. Marius Dorin LULEA: diriginte de șantier construcții civile, industriale și agricole, instalații sanitare-termice-climatizare și construcții edilitare;

ing. Cezar PETRE: diriginte de șantier drumuri și poduri, construcții de îmbunătățiri funciare și construcții edilitare;

ing. Daniela AXINIA: diriginte de șantier construcții civile, industriale și agricole;

ing. Cristian OLARU: diriginte de șantier construcții civile, industriale și agricole;

ing. Ionuț SANDU: diriginte de șantier construcții civile, industriale și agricole;

ing. Adrian AXINIA: responsabil tehnic cu execuția construcții civile, industriale și agricole.