Dirigintele de santier este acea persoana a carei principala atributie este realizarea de verificari pe santier in vederea realizarii unor lucrari de calitate si in conformitate cu datele inscrise in proiectul tehnic si caietul de sarcini.

Dirigintele de santier este responsabil de intocmirea cartii tehnice a constructiei si de guvernarea intrunirilor realizate cu ocazia fazelor determinante.

Dirigintele de santier, denumit generic si inspector de santier, intocmeste procesele verbale de faze determinante, procese care devin parte integranta a cartii tehnice a constructiei.

Dirigintele de santier urmareste rezolvarea problemelor constate pe parcursul executiei si intocmirea de comisii de cate ori este necesar.

Vezi aici care sunt obligațiile legale ale unui diriginte santier

INGINERIE ŞI CONSULTANŢĂ CONSTRUCŢII S.R.L. ofera servicii de proiectare constructii: arhitectura si inginerie, consultanta, management, dirigentie de santier si dezvoltari investitii imobiliare.Dirigentia de santier este una din activitatile principale pe care firma noastra le acopera.Ideal Proiect este orientata spre asigurarea tuturor conditiilor pentru realizarea unor constructii de calitate superioara.

Membru al  Colegiului Tehnic al Diriginților de Șantier.

Obligatii legale ale dirigintelui de șantier

Dirigintele de șantier are rolul principal de a urmări execuția de calitate a lucrărilor de construcții. El este angajat al beneficiarului, al investitorului. Dirigintele de șantier nu este angajatul executantului și nu trebuie să se afle în relație de dependență cu acesta.

Responsabil cu urmărirea de calitate din partea executantului este responsabilul tehnic cu execuție.

Răspunderea unui diriginte de șantier începe o dată cu semnarea contractului. Dirigintele de șantier poate prelua o lucrare la un anumit stadiu fizic, cu obligația de a verifica dacă pentru etapele precedente un alt diriginte de șantier a urmărit și înregistrat investiția. În caz contrar este obligația dirigintelui de șantier să solicite expertizarea lucrărilor executate până la acel moment.

În mod normal dirigintele de șantier își începe activitatea o dată cu începerea lucrărilor de construcții. Din grija acestuia se face anunțul de începere al lucrărilor și apoi se depune programul de faze determinante, care se vizează de I.S.C..

Diriginte santier – intrebari curente

Pe cine reprezintă dirigintele de șantier?
Dirigintele de șantier reprezintă interesele beneficiarului în relația cu executantul.

Cine angajează dirigintele de șantier?
Dirigintele de șantier va fi angajat de către beneficiarul lucrării.

Dirigintele de șantier poate fi și proiectantul lucrării?
Dirigintele de șantier nu poate avea nici un alt rol în procesul de realizare al respectivei investiții.

Diriginte de șantier VS Responsabil Tehnic cu Execuția?
Dirigintele de șantier este angajatul beneficiarului iar Responsabilul tehnic cu execuția este angajatul executantului.