Diriginte de șantier – acel specialist, inginer constructor sau de instalații, sau arhitect, care are ca principală responsabilitatea urmărirea execuției lucrărilor în vederea realizării unor lucrări de calitate.

De cine este angajat dirigintele de șantier

Dirigintele de șantier este angajatul investitorului sau al beneficiarului.

Dirigintele de șantier nu este angajatul proiectantului.

Dirigintele de șantier nu este angajatul executantului.

Care sunt principalele sarcini ale dirigintelui de șantier

Dirigintele de șantier este inginer sau arhitect. Dirigintele de șantier este atestat de ISC, autoritatea de control în domeniul construcțiilor.

La momentul la care un diriginte de șantier a preluat lucrarea acesta trebuie să se asigure, înainte de începerea execuției lucrărilor , că: există autorizație de construire, că autorizația de construire corespunde cu înscrisurile din proiectul tehnic, din avizele obținute și certificatul de urbanism emis. Dirigintele de șantier se va asigura că este montat panoul de organizare de șantier.

În timpul execuției lucrărilor dirigintele de șantier se va asigura că se va realiza o construcție de calitate cu respectarea reglementărilor tehnice existente. Dirigintele de șantier va verifica nemijlocit calitatea lucrărilor de construcție executate și va permite continuarea dacă și numai dacă ele sunt corect realizate. Dirigintele de șantier va semna procesele verbale care atestă calitatea lucrărilor executate. Dirigintele de șantier nu va permite realizarea de construcții de către persoane care nu sunt specialiști.

După finalizarea lucrărilor dirigintele de șantier va asigura secretariatul comisiei de recepție. Acesta nu este membru al comisiei de recepție dar va semna documental ca și secretar al comisiei. El doar va înregistra punctul de vedere al factorilor implicați.

Unde pot găsi un diriginte de șantier

Dacă sunteți în căutarea unui diriginte de șantier ați nimerit unde trebuie.

Diriginții de șantier sunt atestați pe diferite domenii, de construcții și instalații.

În general diriginții de șantier activează pe o anumită zonă, pe un anumit județ.

Un diriginte de șantier bun este greu de găsit, un diriginte de șantier care să vă scape de toate posibilele probleme.